Добре дошли!

      През дългите години на своята история читалището устоя своето място в българската култура, доказа и изпълни призванието си на образователно, културно и духовно средище. За съзидателния си принос в тази насока, то е отличено със сребърен орден „Kирил и Mетодий” от Народното събрание.

     Хиляди са възпитаниците и самодейците от 3 до 93 годишна възраст, участвували в различни музикални, танцови, балетни, езикови школи и самодейни състави, ръководени от изтъкнати преподаватели, хореографи и ръководители с висок професионализъм. Безбройни са и престижните награди и отличия от национални и международни конкурси и фестивали.

      В добре поддържаните и уютни учебни и балетни зали има отлична възможност за занимания и развитие на дарбите във всички области на изкуството. 

Читалищната библиотека разполага с богата, разнообразна художествена и ценна справочна литература, специализирани издания и периодичен печат.

     Удовлетворение е за нас, че и днес читалище „Цанко Церковски 1946” е притегателен център за изява на млади и стари самородни таланти.
     Народно читалище „Цанко Церковски 1946” е вписано в Регистъра на народните читалища в Министерство на културата под № 1383/22.04.2010 г.
     Председател на читалище „Цанко Церковски 1946” е г-жа Людмила Алипиева
     Секретар на читалището е г-жа Ивана Димова