За нас


Патронът на читалището ни видния политик, народен представител, поет и писател Цанко Церковски е един от основателите на Българския Земеделски Народен Съюз, министър на Просветата в кабинета на Александър Стамболийски.  . Той заедно със собственика на "Модерен театър"са едни от основателите на Земеделското акционерно дружество "Изгрев", където се помещават книгоиздателството и библиотеката към него. Приемник на цялото това дружество от 1946 година става читалището, което се именова на Цанко Церковски, и се превръща в един от столичните културни центрове, разгръщайки във времето разнообразна културна и просветна дейност.

През изминалите години читалище „Цанко Церковски 1946” винаги се е стремяло да бъде достойно за името на своя патрон – стожер на българската култура. То е било, е, и ще бъде средище за възпитание и разпространение на духовност в областта на изобразителното, танцовото, вокално-хоровото и музикално изкуство. Неслучайно читалището години наред бе единственото седалище и представителство в югоизточна Европа на Обединените Кралски Английски Училища и Академия по музика - в този период беше от първите в света по успех на своите възпитаници. Един от най-успешно завършилите при нас Royal Academy of Music и останал в страната ни е Левон Манукян...


н а б и р а   д е ц а

за учебната 2018/2019 година

в школите си:

 

v Балетно студио  „Красимира Колдамова”  

v Детска школа по изобразително изкуство  „Точица”  

v Детска музикална и вокална школа    „Развигор”

v Детска вокална група „Смехоранчета” *

v Вокално студио „Pro singing”                    

v     Хор на софийските учителки /набира хористи/

 

Записвания  от 01.09.2018 год.  в канцеларията на ул."Цар Симеон" 58, 
тел. 029832961